Retorikk: kommunikasjon med en hensikt.

Retorikeren: hjelper deg å bli mer hensiktsfull.

Jostein Sand is a brilliant creative writer who brings originality and substance to the table. I look forward to the next opportunity to work with him.

Nina Elisabeth Børke, eier Werksemd

Kongsberg bibliotek engasjerte Jostein Sand Nilsen på Den Europeiske Språkdagen 26. september 2016. Han tok oss med på en språktime vi sjelden vil glemme. Vi fikk kunnskap om hvordan man banner i ulike europeiske land og hva som gjør at et banneord fungerer – eller ikke fungerer.
Det var morsomt, men først og fremst lærerikt og bevisstgjørende omkring en del av språket vårt som vi ofte hører, av og til benytter, men kanskje ikke så ofte forholder oss faglig til

Elisabeth Bergstrøm, Kongsberg bibliotek

%d bloggere like this: